Vi sätter barnet i fokus.​

Vi arbetar med små trygga barngrupper och erbjuder vällagad och näringsrik kost varje dag. Barnen serveras ekologisk mat lagad från grunden.
Vi är KRAV-certifierade i högsta nivån vilket betyder att minst 90 procent av maten vi serverar är ekologiskt odlad.

PEDAGOGISK IDE
Vi i EKOrrens verksamhet utgår pedagogiskt från att lärande alltid sker. Barn både behöver och måste få leka. Viktiga principer är att ta vara på leken för lärande, samspel, kommunikation och språkutveckling. Personalen utmanar och stimulerar leken hos såväl de yngre som de äldre barnen, stödjer deras kreativitet och intresse för att lära. Barns lek och kreativa skapande kan inte särskiljas från deras lärande. Det är samma tankeprocess som aktiveras när barn uttrycker sig i exempelvis dramalek eller bildskapande som när barn försöker skapa förståelse för ett matematiskt problem eller använder matematik och teknik för att göra en hållbar konstruktion. Det är viktigt att låta barnen vara delaktiga i verksamheten och kunna påverka vad de vill göra för aktiviteter.
Familjen Eriksson berättar!

Familjen Eriksson har Pedagogisk omsorg via Gröna EKorren. Läs om hur det underlättar deras hektiska vardag.

MÅL FÖR EKORREN.

ALLA BARN OCH FÖRÄLDRAR SKA KÄNNA TRYGGHET I DEN PEDAGOGISKA OMSORGEN.
 

ALLA BARN SKA HA EN KÄNSLA AV ATT BLI SEDD OCH BEKRÄFTAD AV EN VUXEN ANKNYTNINGSPERSON SOM HAR TID.

ALLA BARN SKA FÅ GOD HÄLSA GENOM MYCKET UTEVISTELSE OCH EN LEKMILJÖ FRI FRÅN SKADLIGA KEMIKALIER.

ALLA BARN OCH FÖRÄLDRAR SKA KÄNNA DELAKTIGHET I VERKSAMHETEN.
 

ALLA BARN SKA VARA VÄL FÖRBEREDDA FÖR FORTSATT LÄRANDE NÄR DE LÄMNAR EKORREN PEDAGOGISK OMSORG.

ALLA FÖRÄLDRAR SKA ANSE ATT SAMARBETET MED PEDAGOGERNA FUNGERAR BRA.
 

NÄRHET TRYGGHET IGENKÄNING
Vi börjar varje vecka med att samla ihop oss och få en lugn start efter helgen. På måndagarna bakar vi vårt eget bröd för hela veckan och är hemma på vår gård och leker. Vi kommer sedan att ha återkommande aktiviteter varje vecka som ger barnen trygghet och igenkännande. Ett fast schema med vilka aktiviteter som sker när, kommer vi att utarbeta tillsammans med er föräldrar och era barn så att vi alla är med och planerar vår verksamhet.

Har du frågor om EKORREN PEDAGOGISK OMSORG?

Varmt välkommen att höra av dig till oss.
Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031 7623630
Söker du jobb? Klicka här!

Kontakta oss

Vi har språkkunskaper inom Arabiska, Persiska, Kurdiska, Somaliska, Swahili, Tigrinja, Albanska, och Engelska. Du kan alltid känna dig trygg med att de som besöker dig har rätt utbildning, erfarenhet och hjärtat på rätt ställe. Vi arbetar på ett engagerat sätt.

 • Address:
  GAMLESTADSVÄGEN 2 B19, 411 04 Göteborg
 • Telefon:
  031 - 762 36 30
 • Fax:
  +46101503835
 • Email:
  info@ekorren.nu
 • Hemsida:
  www.oringo.se
 • Oringo by PODS