ORINGO FÖR ÖKAD LIVSGLÄDJE.

HEMTJÄNST SOM ÄR
ANPASSAD EFTER DINA BEHOV

Oringo finns för att du och dina anhöriga ska få en tryggare vardag. Vi verkar för att du ska kunna fortsätta bo hemma, känna livsglädje och få den avlastning du och dina anhöriga behöver. Vi utgår ifrån era behov, anpassar vår hemtjänst efter dem och finns alltid här när ni behöver oss.

Oringo hemtjänst finns till för dig som behöver stöd i ditt eget hem. Vårt mål är att stödja dig att bo kvar i det egna hemmet så länge du önskar och det är möjligt. Vår ambition är att du ska ha samma medarbetare som regelbundet kommer till dig och att dina insatser ges på de tider som är överenskomna.

Vi arbetar för att alltid sprida en positiv och glad stämning, skapa trygghet och ge dig vår helhjärtade uppmärksamhet. Vi som arbetar i hemtjänsten tycker om vårt jobb. Vi lyssnar till vad du vill och försöker tillmötesgå dina behov, förväntningar och önskemål inom ramen för det bistånd du beviljats.

Vi samverkar med den kommunala hemsjukvården och utför hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation/instruktion av den legitimerade personalen. Önskar du insatser som inte ryms inom ramen för ditt bistånd har vi möjlighet att skräddarsy lösningar.

SÅ HÄR ENKELT VÄLJER DU ORINGOS HEMTJÄNST

1


Kontakt


INTRODUKTIONSMÖTE

När du ansöker om hemtjänst vänder du dig till kommunen. En handläggare kommer tillsammans med dig utreda vad du behöver hjälp med. Därefter har du, som bor i en kommun med kundval, möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig.

2

När du erhållit ditt beslut om beviljad hemtjänst och du har valt Oringo’s hemtjänst kommer en kontaktperson att stämma möte med dig. Det är dina behov och önskemål som utgör grunden vid planering av våra insatser samt hur och när dessa ska utföras.

3


GENOMFÖRANDEPLAN

Utifrån biståndsbeslutet tar vi tillsammans fram en genomförandeplan. Vi specificerar vad ni vill ha hjälp med samt när och hur hjälpen ska utföras. Det är dina behov och önskemål som utgör grunden vid planering av våra insatser samt hur och när dessa ska utföras.

Har du frågor om oringos hemtjänst?

Varmt välkommen att höra av dig till oss.
Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 031 7623630
Söker du jobb? Klicka här!

Kontakta oss

Vi har språkkunskaper inom Arabiska, Persiska, Kurdiska, Somaliska, Swahili, Tigrinja, Albanska, och Engelska. Du kan alltid känna dig trygg med att de som besöker dig har rätt utbildning, erfarenhet och hjärtat på rätt ställe. Vi arbetar på ett engagerat sätt.

 • Address:
  GAMLESTADSVÄGEN 2 B19, 411 04 Göteborg
 • Telefon:
  031 - 762 36 30
 • Fax:
  +46101503835
 • Email:
  info@oringo.se
 • Hemsida:
  www.oringo.se
 • Oringo by PODS